Beste Noabers.

Ik werd gevraagd door Inge om als voorzitter van de TC Holten een stukje te schrijven voor de site van de Noaberscup. Normaal gesproken hebben wij zoals voor het weekblad Holten Extra de vaste schrijvers Laurens Jan Stam en Teun Deijk. Zo hebben Enter en Rijssen natuurlijk ook hun vaste schrijvers voor de weekbladen en dan gaat dit stukje misschien wel enigszins tegenvallen. In eerste instantie iets over onze gezellige tennisclub TC Holten.

In 2021 bestaat onze club 50 jaar in deze vorm. Wij hebben vijf kunstgras banen aan de rand van de Holterberg en daarbij staat een gezellig clubhuis. In de jaren 80 had de club meer dan 500 leden en in die tijd heeft het bestuur zich serieus afgevraagd of er niet een baan of eventueel een tennishal bij moest komen. In de jaren daarna is het aantal leden gestaag terug gelopen tot nu op een aantal van ongeveer 215 personen. Kennelijk is dit wel een landelijke tendens. Een groot gedeelte van deze leden speelt recreatief tennis. Onder andere de Toss avonden en ochtenden zijn goed bezochte activiteiten. Een stabiel aantal leden neemt deel aan de tennislessen en de competities. Voor de recreatieve spelers worden diverse activiteiten in de vorm van toernooien georganiseerd. Voor de jeugdleden die lessen volgen is het min of meer verplicht om ook deel te nemen aan de competitie. Naast de lessen en de competitie worden er voor de jeugd drie wat grotere activiteiten georganiseerd.  De ervaring is dat de jeugd ook vrij gemakkelijk weer wisselt om vervolgens samen met vriendjes en vriendinnetjes een andere (team)sport te gaan beoefenen. En een gedeelte van de junioren haakt af als men buiten Holten gaat studeren.

Dit alles houdt het bestuur en andere vrijwilligers van de TC Holten bij de les om steeds bezig te zijn met het werven van leden en andere vormen van lidmaatschap aan te bieden. Zo hebben we aan de mogelijkheden vorig jaar een (zomer) lidmaatschap toegevoegd voor leden van andere sportclubs met een zomer stop zoals voetbal, handbal en volleybal. Ook hebben we een speciale winterkaart voor leden van andere tennisclubs binnen de gemeente Rijssen-Holten. Ik begin dit stukje op deze wijze om hierop de aandacht te vestigen. Misschien levert dit alles nog nieuwe leden op of misschien komen er van de andere clubs goede voorstellen met mogelijkheden tot het werven van leden!

De Noaberscup is een leuke sportieve activiteit die door een groep enthousiaste clubleden van de vier deelnemende clubs wordt georganiseerd. Vanuit Holten zitten in deze commissie Kaj Morel en John Kloosterman. Ik heb met de Noaberscup kennis gemaakt door mee te spelen en doordat ik op diverse avonden foto’s van deelnemers en publiek heb gemaakt. Ik ben mee gaan spelen nadat de TC Holten de Noaberscup had gewonnen. Ik weet niet of het aan mijn spel ligt maar tijdens mijn deelname hebben wij hem helaas niet meer gewonnen (althans de beker). Gelukkig speelden we mee met de Olympische gedachte dat meedoen belangrijker is dan winnen!

Voor alle seniorleden van de vier clubs is het mooie ervaring om mee te spelen in de Noaberscup. Voor niet competitiespelers is het een extra stimulans om ook eens tegen leden van andere clubs en op parken met een andere ondergrond te spelen. Het spelen op de eigen club gebeurt toch vaak met een redelijk vaste groep spelers.

Opvallend vind ik dat er tijdens de Noaberscup op alle velden van de verschillende clubs sportief maar strijdend om elk punt wordt getennist. Grappig is ook dat je door mee te doen allerlei andere tennissers leert kennen. Als ik nu in Enter of Rijssen loop kom ik regelmatig mensen tegen waar ik tegen hebt gespeeld of in de derde helft kennis mee hebt gemaakt.

De afgelopen jaren heb ik verschillende spelers gefotografeerd. Verder heb ik ook  foto’s gemaakt van de spreuken in het clubhuis van TC Enter die ik erg leuk vond. Twee van deze spreuken wil ik graag hieronder weergeven.                  

Vooral de eerste vind ik passend voor de Noaberscup. Hoewel er nu op de meeste parken wel WIFI is hoop ik toch dat er ook gezellig met elkaar gekletst wordt! De tweede vind ik gewoon grappig en het slaat alleen (volgens mij) op de GAME !

Wij vinden het leuk dat de Noaberscup dit jaar in Holten wordt afgesloten. Ik hoop dat er naast de spelers ook veel toeschouwers naar ons park komen. We gaan proberen er met zijn allen een gezellige dag van te maken!

Ik wil de mensen van de organisatie van dit toernooi alvast heel hartelijk danken voor hun enthousiaste inzet maar ook zeker de andere vrijwilligers die op en rond de tennisparken en in de kantines zorgen dat alles geregeld wordt. Allemaal bedankt!

Ik wens iedereen een gezellige en sportieve Noaberscup en dat de beste club mag winnen!

Anton Beuwer,

TC Holten.